Xây dựng thương hiệu

Tại VnBrandMaker chúng tôi luôn mong muốn xây dựng và tái cấu trúc thương hiệu của khách hàng theo một lối đi riêng, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Từ việc lắng nghe tâm tư và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra một chiến lược thương hiệu bao gồm đầy đủ các hoạt động xây dựng thương hiệu đầy sáng tạo, cụ thể gồm 3 giai đoạn:

vnbrandmaker, marketing, pr, event
Giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Bao gồm các hoạt động: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, Nghiên cứu tính pháp lí của thương hiệu, Cấu trúc thương hiệu, Kiểm soát truyền thông và marketing thương hiệu.

vnbrandmaker, pr, event, marketing website design
Giai đoạn 2: Đề xuất ý tưởng xây dựng thương hiệu.

Bao gồm các hoạt động: Định vị hoặc tái định vị, Đặt tên thương hiệu, Ý tưởng logo và hệ thống nhận diện thương hiệu, Quản lí thông tin và giá trị thương hiệu.

vnbrandmaker, pr, event, marketing website designGiai đoạn 3: Triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu.

Bao gồm: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, Thiết kế website, Khởi động kế hoạch truyền thông, Marketing, Tối ưu  hóa công cụ tìm kiếm, Phát triển mạng xã hội, Giám sát truyền thông và Marketing.


Rất vui được giải đáp mọi yêu cầu của bạn tại cổng thông tin: info@vnbrandmaker.com