Bảng phân loại khách hàng theo thu nhập

Ngày nay, có thể một sản phẩm chỉ hướng đến một phân lớp khách hàng. Nhưng cũng có một số sản phẩm luôn hướng tới đám đông. Việc hiểu rõ thu nhập, thói quen, sở thích của từng nhóm khách hàng là điều vô cùng quan trọng đối với bất kì Maketer nào. Hy vọng bảng phân loại khách hàng thu nhập dưới đây sẽ cần thiết khi bạn phải trả lời câu hỏi của khách hàng.

income, customer, marketing

Mọi thông tin cần biết thêm về Marketing xin vui lòng liên hệ với VnBrandMaker qua cổng thông tin: info@vnbrandmaker.com.

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí những thông tin mà bạn cần tìm kiếm.

Tigôn Trần 
Tháng Bảy
4
2012